RexCOM - kanalizace, odpady, vodovody

Rexcom s.r.o, Národních hrdinů 16, 690 02 Břeclav

Sedla pro kanalizační přípojky

 

Někteří z výrobců kanalizačních trubek vyrábí jeden či dva typy jednoúčelových sedel s cílem podpory prodeje vlastního potrubního systému. Typickými znaky těchto sedel jsou obvykle velmi omezené použití pouze pro jeden typ potrubí, velmi primitivní nebo naopak překomplikovaná konstrukce, co nejlevnější materiály a vysoká prodejní cena. Přední světoví výrobci, kteří se výrobu sedel pro gravitační potrubí specializují - FLEX-SEAL, FERNCO, REDI a MISSION - kladou naopak důraz na maximální univerzálnost pro různé typy a rozměry potrubí, špičkové materiály a nízkou cenu. Samozřejmostí jsou jednoduchost montáže a spolehlivost i v extrémních podmínkách.

 

 

Moderní sedla jmenovaných výrobců splňují rovněž následující přísné provozní požadavky provozovatelů veřejných kanalizací ve všech vodohospodářsky vyspělých zemí:

a)      jednoduchá a intuitivní montáž bez speciálních nástrojů i při silném znečištění nebo vysoké vlhkosti
b)      žádné lepení, svařování nebo dodatečné obetonování
c)      žádný nebo u tenkostěnných potrubí velmi omezený průnik do profilu hlavního potrubí
d)      pevný a vodotěsný kloubový spoj s úhlovou výchylkou 5 až 20° podle typu sedla
e)      maximální univerzálnost pro co nejširší spektrum typů a rozměrů potrubí
f)       co nejmenší průměr vývrtu a jeho unifikace pro více typů sedel
g)      minimalizace rizika poškození hlavního potrubí
h)      vysoká a dlouhodobá provozní spolehlivost
i)       použití odolných a recyklovatelných materiálů

 

Požadavek konstrukční životnosti 100 let je u těchto sedel zajištěn robustní konstrukcí a následujícími vysoce odolnými materiály:

- nerezavějící ocel 1.4301 (AISI 304) a 1.4401 (AISI 316) podle EN10088-2

- syntetická pryž EPDM a SBR podle EN681-1 (nitrilová pryž NBR při požadavku odolnosti proti ropným látkám)

- ABS, nylon armovaný skleným vláknem na silně mechanicky namáhané části

- některé typy sedel Fernco a Mission používané na venkovní konstrukce jsou vyráběny ze speciálních měkčených termoplastů s vysokou     odolností proti působení UV záření

- u sedel REDI jsou jako hlavní konstrukční materiály používány PVC-U podle EN 1410 a PP podle EN 1451 s provozní životností                 udávanou v rozmezí 70 až 100 let.

 

 

Zásady provádění vývrtu a montáže dodatečných přípojek

 

Technické vybavení:

Prováděcí firma by měla být v souladu s EN 1610 vybavena odpovídající vrtací technikou a jádrovými (korunkovými) vrtáky potřebných rozměrů pro všechny používané materiály. Ruční vyřezávání podle šablony povoluje norma ČSN EN 1610 pouze u hladkých plastových trubek pro třmenová sedla s límcovým těsněním. 

 
Umístění přípojky:

Z praktických důvodů se vývrty pro dodatečné (kolmé) přípojky provádí obvykle shora nebo z boku, vždy však v úhlu 90°k povrchu potrubí. Pro svislé přípojky hovoří nižší riziko poškození hlavního potrubí, menší rozsah výkopových prací a snazší provedení vývrtu i montáže. Tento způsob připojení je typický pro většinu vyspělých zemí. V ČR převládá boční napojení ve spádu 3 až 45° z důvodů minimalizace ohybů přípojky a tedy i menšího rizika ucpání a snazšího čistění. Pádným argumentem je i tradičně hlubší uložení odpadů z podsklepených domů.  

 
Kontrola montáže kanalizačních přípojek:

Přejímací technik provozovatele kanalizace či jiná provozovatelem autorizovaná osoba by měla provádět kontrolu ihned po montáži sedla ještě před napojením přípojky v následujících krocích:

- kontrola správného usazení sedla, jeho celistvosti a pozice těsnících elementů
- vizuální kontrola neporušenosti potrubí v okolí vývrtu
- hmatová kontrola, zda konec sedla nepřečnívá do profilu hlavního potrubí (pouze u tenkostěnných plastových, sklolaminátových a      kovových trubek je povolen mírný přesah 3 až 12 mm bez záchytných hran)

 Teprve po kontrole sedla je možné dokončit montáž potrubí přípojky. Tlaková zkouška dodatečných kanalizačních přípojek se z finančních a provozních důvodů obvykle neprovádí.

 

!!! RUČNÍ NEBO STROJNÍ VYSEKÁVÁNÍ OTVORŮ JE DNE NORMY EN1610 NAPROSTO NEPŘÍPUSTNÉ !!!

Kontakt
 
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav
 
tel.:  +420 519 322 440, +420 519 323 168
tel/fax : +420 519 325 187

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies