RexCOM - kanalizace, odpady, vodovody

Rexcom s.r.o, Národních hrdinů 16, 690 02 Břeclav

 

SYSTÉMY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA ODVĚTRÁVÁNÍ, ODVLHČENÍ A ODLEHČENÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

 

 

Použití systémů ztraceného bednění

V moderním stavebnictví se lehké, levné a velmi variabilní systémy ztraceného bednění GEOPLAST® ze směsi netoxických recyklovaných plastů (PP) používají na účinné řešení následujících problémů:

 

Odvětrání radonu a vlhkosti         

Pomocí prvků MODULO® a MULTIMODULO® vestavěných do podlahy lze účinně odvádět nebezpečný radon (www.radon.com) i napomáhat odvodu vlhkosti u novostaveb i rekonstrukcí starších a historických objektů.


Vylehčení podlahových konstrukcí  

Použití systémů MODULO® a ELEVETOR® výrazně snižuje náklady na navážku a její hutnění při zakládání staveb při současném zvýšení tuhosti základové desky a snížení tlaku stavby na podloží.


Zlepšení tepelné izolace podlah     

U chladíren a mrazíren lze instalací prvků MODULO H20 až H40 výrazně snížit spotřebu elektrické energie při současném snížení nákladů na tepelnou izolaci.


Výstavba zásobníků vody               

Systém ELEVETOR® umožňuje výrazně snížit náklady na zastropení retenčních nádrží a zásobníků vody a optimálně využít prostorové dispozice.


Provětrávání kompostu                  

Vestavění prvků BIOMODULO® do podlahy kompostáren umožňuje do biomasy přivádět čerstvý vzduch, který je nutnou podmínkou jejího tlení.


 
Výhody konstrukce

Prvky ztraceného bednění MODULO®, MULTIMODULO® a ELEVETOR® využívají principu vylehčení nosné desky kupolovitými výdutěmi spodní strany. Tímto způsobem lze zachovat tuhost nosné desky při výrazném snížení její hmotnosti a tedy i současném snížení spotřeby betonu, výplňového materiálu (štěrk nebo recyklát) a nákladů s jeho dopravou a hutněním. Základové stěny i desku lze odlít najednou jako monoblok a vyloučit tak možnost vzniku trhlin. Prostor pod kupolemi lze využít nejen na odpařování a odvod vlhkosti a škodlivých plynů (radon), ale i na položení rozvodů instalace nebo tepelnou izolaci.

                         


 

SYSTÉM PRVKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA ŘÍZENÉ ODVĚTRÁVÁNÍ PODLAH, ODLEHČENÍ A ZVÝŠENÍ PEVNOSTI ZÁKLADŮ STAVEB

 

V závislosti na jejich výšce tvoří prvky MODULO a MULTIMODULO kupolovité rohože nebo samostatné kupole z recyklovaného plastu. Po obvodu jsou opatřeny zámky, které zajištují snadné sestavování do polí a zároveň zabraňují zatékání betonu. Na potřebnou délku nebo tvar je možné prvky snadno seříznout pilkou nebo bruskou. Pokud nejsou prvky doraženy k existujícím stěnám, ale jsou zalévány betonem spolu se základovými stěnami, je možné u H3 až H90 zakrýt plechem nebo překližkou, u H13 až H70 jsou dodávány plastové koncové desky a stavitelné koncové bloky GEOBLOCK. Z hlediska funkce mohou být systémy MODULO a MULTIMODULO naistalovány dvojím způsobem:

 
PROVĚTRÁVANÉ PODLAHY - s přívodem čerstvého vzduchu a samočinným odtahem radonu a vodních par

Protože rychlost odpařování vody se mění v závislosti na vlhkosti vzduchu, rychlosti jeho proudění a teplotě, je vhodné mít možnost regulovat samovolně proudící vzduch klapkami nebo ventilátorem. Pro odvod radonu by měl systém zůstat trvale otevřený.

 

ODLEHČENÍ KONSTRUKCE PODLAH - proudění vzduchu je omezeno nebo zcela vyloučeno, hlavním cílem je pouze úspora pořizovacích nákladů, zvýšení pevnosti konstrukce nebo posílení tepelné izolace podlahy


 

Možnosti a výhody použití prvků MODULO® a MULTIMODULO®:

 

Rekonstrukce podmáčených staveb

Typickým použitím jsou rekonstrukce starších obytných domů, rekreačních chalup a historických objektů včetně kostelů, hradů, zámků a dalších historicky cenných budov. Nejčastěji se používají prvky MUDULO H3 až H19, obvykle v závislosti na výškových možnostech stavby. U starších objektů se odstraní stará podlaha až na pevný podklad – beton, zhutněný štěrk – případně se podklad vyspraví jalovým betonem. Pokud je to možné, z chladnější (severní) strany se provedou přívody vsazením přívodních trubek skrze stěny objektu, jejichž ústí bude co nejníže nad terénem. Počet a průměr trubek stanoví specialista na vzduchotechniku podle potřeby rychlosti výměny vzduchu. Na protilehlé straně objektu se vyvede jedna nebo více odtahových trubek až nad střechu nebo co nejvýše pod fasádou, aby byl zaručen komínový tah. Vnější konce trubek se osadí ochrannou mřížkou, lze instalovat i regulační klapky nebo ventilátor.

 
Úspora materiálu a hutnění při realizaci novostaveb

Při tomto způsobu využití se obvykle používají prvky MODULO H13 až H70. Po vybetonování základových stěn se prvky vyskládají na zpevněný podklad. Jako podklad slouží v závislosti na požadované odolnosti proti zatížení podkladní beton nebo zhutněný štěrk. Pokládka začíná obvykle z jednoho pravoúhlého rohu s dlouhými stěnami, u protilehlých stěn a kolem sloupů se prvky mohou seříznout nebo použít dodávané koncové desky a stavitelné bloky GEOBLOCK. Ocelová výztužná síť se volí podle zatížení podlahy. Výhody:

»   úspory výplňového materiálu a hutnění

»   snížení spotřeby betonu

»    zvýšení pevnosti základové desky

»    možnost odvětrání spodní stavby nebo pojezdné střešní konstrukce

»    snížení tlaku stavby na podloží

»    možnost položení rozvodů v dutinách prvků


Monolitická konstrukce spodní stavby

Při tomto způsobu využití se obvykle používají prvky MODULO H13 až H70. Po sejmutí ornice a vybetonování základových pasů se plocha upraví do roviny položením podkladní vrstvy jalového betonu nebo zhutněného štěrku podle požadavků na zatížení. Poté se vystaví vnější bednění, vyskládají prvky MODULO/MULTIMODULO a na ně se položí armovací výztužná síť a uloží ocelové výztuhy základových stěn. Nakonec se celá plocha vyleje do roviny betonem. Výhody monolitické konstrukce:

»   zvýšení tuhosti základové konstrukce stavby při snížení spotřeby betonu

»   úspory výplňového materiálu a hutnění

»    odvětrání spodní stavby

»    snížení tlaku stavby na podloží

»    možnost položení rozvodů v dutinách prvků


Protiradonová ochrana

V oblastech s výskytem radonu je ochrana před shromažďování tohoto vysoce nebezpečného plynu jednou za základních podmínek. Protiradonová ochrana se provádí svařovanou folií nebo odvětráním základů pomocí prvků MODULO. Spolehlivějším způsobem je odvětrání, radon spolehlivě odvádí a zabraňuje jeho hromadění. Celistvost a nepropustnost foliové izolace je někdy velmi problematická a zejména u starších budov jsou lepenkové hydroizolace často nedokonalé a jejich dodatečné opravy bývají technicky nemožné.


Dodatečná tepelná izolace podlah proti promrzání podloží

Tato vlastnost má velký význam, zejména při výstavbě mrazíren a zimních stadionů, kdy teploty pod bodem mrazu postupem času prochází tepelnou izolací do podloží, kde způsobí jeho zamrznutí a nadzvedávání, vedoucí k praskání konstrukce podlahy. Proto je nutné podlahu izolovat od podloží vzduchovou vrstvou, jejiž teplota se bude udržovat na přijatelné úrovni. V bezmrazém období lze přivádět okolní vzduch, v mrazech vzduch ohřátý na teplotu mírně nad bod mrazu. Na vytvoření potřebného prostoru pro proudění ohřátého vzduchu se obvykle používají prvky MODULO H 20 až H40. Způsob instalace se nijak neliší od běžného postupu, pouze nad nosnou desku s prvky MUDULO se dává 15 až 20 cm tepelné izolace. Nasávání čerstvého vzduchu se provádí zvenčí nebo v mrazivých dnech se používá ohřátý odpadní vzduch, vodními parami nasycený a ochlazený vzduch se odvádí průduchy volně ven. Cirkulace může být velmi malá, postačující k odvodu přebytečné vlhkosti a bránící poklesu teploty pod bod mrazu. Výhody tohoto řešení:

»   úspora izolačního materiálu

»   ochrana mrazíren a ledových ploch proti praskání podlah vlivem zamrzání podloží

»    možnost položení rozvodů v dutinách prvkůÚnosnost podlahové konstrukce s prvky MODULO® a MULTIMODULO®:

 


 

Sortiment dodávaných prvků MODULO® a MULTIMODULO®:

 

 

 Spotřebou betonu na zalití je míněno množství betonu nutné na zalití prvků po jejich horní hranu. Pak je ještě nutné počítat s další vrstvou 3 až 15 cm podle uvažovaného zatížení podlahy.Montážní postup MODULO® a MULTIMODULO®:

 

rekonstrukce – prvky se podkládají přímo na existující podklad, který lze srovnat nebo zpevnit betonovou mazaninou

novostavby –    na podloží se nasype vrstva štěrku nebo písku, zhutní a podle požadovaného zatížení podlahy se nalije vrstva 10 až 30 cm jalového nebo prostého betonu – viz tabulka výše.

 

1. Připravte vhodný podklad ze zhutněného štěrku, potěru nebo jalového betonu. V závislosti na zatížení podlahy na tento podklad můžete nalít podkladní betonovou desku 10 až 30 cm z prostého betonu.

2. Pokud se jedná o novostavbu s monolitickými základy, nainstalujte armovací výztuže základových stěn.

3. Připravte odvětrávací potrubí.

4. Položte rozvody vedené v dutinách systému MODULO/MULTIMODULO. Průměr trubek nesmí být větší než světlá výška prvků.

5. Vyskládejte prvky MODULO/MULTIMODULO podle výše uvedeného schématu po celé ploše, zámky musí zapadnout do sebe. K zajištění stability slouží i zámky nožek u H45 až H70. Rychlost pokládky u běžných ploch odpovídá zhruba 90m²/h.

6. Tam, kde nejsou prvky přiraženy ke stěnám, uzavřete volné otvory plochými koncovými deskami, stavitelnými bloky GEOBLOCK, plechem, překližkou, nebo lepenkou.

7. Na nainstalované pole položte armovací ocelovou síť patřičného rozměru podle požadavků nosnosti konstrukce,

8. Plochu zalijte konstrukční betonovou směsí do požadované vrstvy 3 až 15 cm, plochu je nutné odlít naráz. 

Kontakt
 
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav
 
tel.:  +420 519 322 440, +420 519 323 168
tel/fax : +420 519 325 187

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies